Tag Archives: พันธุ์ไก่ชน

เหลืองหางขาว สายพันธุ์แกร่ง ความสามารถเด่น ตั้งแต่ยุคสมเด็จพระนเรศวรฯ

เหลืองหางขาว

หนึ่งในสายพันธุ์เก่าแก่ของไก่ชนประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คือ สายพันธุ์ เหลืองหางขาว ที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุด เพราะเป็นไก่ชนสายพันธุ์แกร่งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำไปชนชนะพระมหาอุปราชในวัยเด็ก โดยถูกบันทึกไว้ตามประวัติศาสตร์ จึงทำให้สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวกลายมาเป็นที่จับตามองของบรรดาซุ้มไก่ชนต่าง ๆ จนถึงทุกวันนี้ รู้จักประวัติของไก่ เหลืองหางขาว ไก่เหลืองหางขาวเกิดขึ้นจากลักษณะของสีขน ที่ช่วงแผงคอไปจนถึงช่วงหลังจะมีขนออกสีเหลืองส้มและมีเอกลักษณ์สำคัญ คือ หางที่เป็นพุ่มพัดสง่าสีขาว จึงถูกเรียกว่าสายพันธุ์ “เหลืองหางขาว” ที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือของประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังจากประวัติศาสตร์ที่เคยถูกบันทึกไว้ในตอนหนึ่ง ช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงพำนักที่กรุงหงสาวดีของประเทศพม่าในฐานะองค์ประกัน ได้ทรงสนใจการตีไก่ชน จึงได้นำไก่สายพันธุ์นี้จากเมืองพิษณุโลกมาฝึกฝนและสามารถชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาแล้วคว้าชัยชนะมาครอง ซึ่งไก่เหลืองหางขาวนั้น มีถิ่นกำเนิดสำคัญคือจังหวัดพิษณุโลกที่ถือเป็นเมืองเกิดของพระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรฯ  ลักษณะโดยทั่วไปที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์ของไก่เหลืองหางขาว คือ น้ำหนักของเพศผู้จะมีสูงถึง 3 กิโลกรัมขึ้นไป ลักษณะของความสูงจะสูงสุดได้ถึง 60 เซนติเมตร ส่วนเพศเมียจะมีน้ำหนัก 2 กิโลกรัมเป็นต้นไป และจะสูงได้ที่ 45 เซนติเมตรขึ้นไป การมีชื่อเสียงของไก่เหลืองหางขาวหรือไก่ชนนเรศวร ไม่ใช่แค่เพียงการเป็นไก่ของพระมหากษัตริย์เท่านั้น  แต่ยังถูกยอมรับด้วยอัตลักษณ์สำคัญที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และถูกระบุให้เป็นสัตว์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพราะมีถิ่นกำเนิดจากที่นี่อย่างชัดเจน พร้อมการถูกยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติ และกลายมาเป็นไก่สายพันธุ์เด่นที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมและการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้มีความเก่งกาจมากขึ้น โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดด้านมาตรฐานสายพันธุ์ไก่ชนนเรศวรมาตั้งแต่ปี 2542 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการดูแลไก่เหลืองหางขาวโดยเฉพาะ จุดเด่นของสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว สำหรับจุดเด่นของสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ที่มากกว่าสีช่วงแผงคอมาถึงหลังและสีของหาง […]