โปรโมชั่นวันนี้..

ซื้อไก่ 1คู่ จ่ายเพียง 4,500฿(ยังไม่รวมจัดส่ง)

(โปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น..)

ลูกไก่ชนที่รวมจัดโปรโมชั่นMore

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 227

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 229

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 235

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 264

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 272

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 273

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 274

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 275

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 276

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 277

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 278

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศผู้ 279

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 241

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 258

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 260

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 261

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 280

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 282

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 283

ขายแล้ว

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 284

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 287

สั่งซื้อ

ลูกด่วนเป๋ เพศเมีย 282

ขายแล้ว

ไก่หนุ่มMore

รอ..

ไก่แม่สาวพร้อมไข่More

รอ..

ไก่แม่สาวMore

รอ..

Why choose us