เปิดจองทายาท “เจ้าด่วนเป๋” เซียนไก่ชนให้ขนานนามว่าคือยอดไก่ชนในปัจจุบัน

คลิปเต๊ะลองก่อนไปชนะที่สนามเทิดไทย

คลิปที่ชนชนะที่สนามเทิดไทย

สนใจทายาทเจ้า ด่วนเป๋ สอบถามเราได้เลย