ไก่ชนที่เลี้ยงกันรอยแบบไหนที่นิยมมากที่สุด

    ไก่ชนในยุคสมัยนี้มีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์  นั่นก็เพื่อการพัฒนาให้ดีให้เก่งขึ้นกว่าเดิม  นำจุดเด่นของแต่และสายพันธุ์มาผสมกันให้ไก่แต่ละตัวที่ออกมานั้นครบเครื่อง  และคนที่นิยมเลี้ยงไก่ชนในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็นิยมเลี้ยงไก่ 

    เล่นไก่รอยหรือขนาดที่แตกต่างกัน  แล้วแต่ความนิยมของพื้นที่นั้น  รวมไปถึงสายพันธุ์ที่นิยมในพื้นที่นั้นด้วยว่าสายพันธุ์นั้นมีรอยมีขนาดที่พอดีอยู่ที่เท่าไหร่  มาดูกันว่าเซียนไก่ชนในแต่ละภาคของเมืองไทยเขานิยมเล่นไก่รอยไหนกันบ้าง

    ภาคเหนือ  โดยส่วนมากแล้วเซียนไก่ในภาคเหนือจะเล่นไก่รอยเล็กกัน  คือ  เล่นไก่ที่มีน้ำหนักหรือรอยที่ประมาณ  2.1 – 2.2  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  2.3  กิโลกรัม  จะเป็นรอยที่กำลังบินดี  บินถี่  หลังจากถ่ายขนเสร็จก็จะมีรอยอยู่ที่ 2.4  กิโลกรัม 

    ถ้าตัวไหนที่มีรอยตั้งแต่  2.4  กิโลกรัมขึ้นไปจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันจะถือว่ารอยโตเกินไป  แต่ก็จะส่งมาให้ทางภาคกลาง  ภาคอีสานเล่นกัน  เซียนมือใหม่หากเล่นไก่ทางภาคเหนือก็ให้หาไก่รอยเล็กไว้เล่น  ถ้ารอยใหญ่อาจจะหาคู่ยากได้

    ภาคใต้  โดยส่วนมากแล้วเซียนไก่ทางภาคใต้จะเล่นไก่รอยโตกัน  คือ  มีน้ำหนักตั้งแต่  3  กิโลกรัมขึ้นไป  การเล่นก็จะมีทั้งแบบปิดเดือยและแบบเปิดเดือย  ถ้าเล่นไก่ปิดเดือยส่วนมากจะเล่นกัน  7  ยก  เวลาเปรียบไก่ของภาคใต้เจ้าของไก่ทั้งสองฝ่ายจะไม่จับตัวไก่ของฝ่ายตรงข้าม  เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมให้จับ  มีเพียงแค่การประเมินด้วยสายตาเท่านั้น  ก็ต้องไปวัดกันที่ฝีมือในสนามเท่านั้น

    ภาคกลาง  ตะวันออก  ตะวันตก  และภาคอีสาน  เซียนไก่ทั้งหลายจะนิยมเล่นไก่ที่มีรอยอยู่ที่  2.6 – 2.7  แต่จะไม่เกิน  3  กิโลกรัม  จะเป็นรอยยอดนิยมของไก่แข้งพันพลาสเตอร์  เพราะในแถบภาคตะวันออกและภาคอีสานส่วนมากเขาจะพันพลาสเตอร์กัน  ถ้าเล่นในแถบนี้ก็แนะนำให้เริ่มเลี้ยงไก่หนุ่มที่มีอายุ 7 – 8  เดือน  น้ำหนักอยู่ที่ 2.5  กิโลกรัม 

    หลังจากที่เลี้ยงฟิตซ้อมปั้นจนพอดีอายุเขาก็จะอยู่ที่ 11 – 12  เดือน  และน้ำหนักก็จะพอดีที่ 2.6 – 2.7  กิโลกรัม  และหลังจากที่หลุดถ่ายหลุดแซมน้ำหนักก็จะยังอยู่ที่  2.8  กิโลกรัม  ยกเว้นบางตัวที่มีโครงสร้างใหญ่น้ำหนักก็อาจจะเกินได้

   จะเห็นได้ว่าในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นความนิยมเล่นไก่ก็จะแตกต่างกัน  แต่นั่นก็มีเป้าหมายเดียวกันคือ  การส่งเสริมกีฬาไก่ชนให้ยังคงอยู่คู่เมืองไทย  ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่การกีฬาทุกพื้นที่