ไก่ชนที่ดีต้องมีแข้งที่สมบูรณ์ จะมีจุดไหนและมีวิธีดูกันอย่างไร

   การที่เราจะเลี้ยงไก่ชนสักตัวให้ได้คุณภาพทั้งความเก่งและความแข็งแรงนั้น  นอกจากจะดูที่สายพันธุ์เทือกเขาเหล่ากอแล้ว  ความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างเช่น แข้งของไก่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน  เพราะถ้าแข้งของเขาไม่สมบูรณ์หรือเป็นแข้งที่ไม่เหมาะแล้ว  ก็ถือว่าไม่ควรนำเขาไปลงแข่ง  การสังเกตแข้งของไก่ที่ถือว่าเหมาะสมและสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นที่นิยมนั้นมีวิธีสังเกตได้ดังนี้

   ลักษณะแข้งของไก่ที่ดีเริ่มจากต้องมีปั้นขาใหญ่  และเท่าที่สังเกตผู้นิยมเลี้ยงไก่ในสมัยก่อนนิยมเลี้ยงไก่ที่มีแข้งเรียวเล็ก  ส่วนผู้ที่นิยมเลี้ยงไก่ในยุคปัจจุบันนั้นนิยมเลี้ยงไก่ที่มีแข้งใหญ่  หรือแข้งที่เป็นเหลี่ยม  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นไก่แข้งกลมหรือไก่แข้งเหลี่ยมก็สุดแล้วแต่ความชอบ

    ลักษณะของไก่แข้งกลมสังเกตโดยภาพรวมทั้งด้านหน้า  ด้านหลัง  และด้านข้างของแข้งจะมีลักษณะค่อนข้างกลมและจะมีท้องแข้งปูดกลมมน   จึงทำให้แข้งของไก่นั้นกลมเรียกกันว่าไก่แข้งคัด  หรือแข้งเรียวหวาย  ลักษณะของไก่แข้งเหลี่ยมสังเกตได้จากเกร็ดโดยรวมจะมีเกร็ดด้านหน้าไม่แถวใดก็แถวหนึ่งแห้ง 

   หรืออาจจะแห้งทั้งสองแถวทั้งด้านนอกและด้านใน  ทำให้เป็นขอบสันนูนขึ้นมาต่อกันเป็นแถวตั้งแต่ข้อขาไปจนถึงข้อเท้า  และถ้าสันแข้งที่นูนขึ้นมาเกิดจากเกล็ดที่แห้งทั้งสองแถวผู้เลี้ยงไก่นิยมเรียกว่า  เกล็ดแห้งเปิดเป็นปีก   เกร็ดที่แห้งหนานูนออกมานั้นจะมีสภาพที่แข็งแรง  ท้องแข้งอิ่มเป็นสันเนื่องจากมีกระดูกแข้งด้านหลังงอกออกมาเป็นสันยาวจากเดือยขึ้นไปหาข้อขาจนถึงเข่า 

   นอกจากแข้งที่มีลักษณะเรียวกลมและเหลี่ยมแล้วไก่บางตัวเลี้ยงอยู่ดีๆก็มีสีของแข้งเปลี่ยนไปเป็นสีแดง  เข้มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มแข้ง  หรือที่เรียกว่าเลือดลงแข้ง  นั่นเป็นการบอกว่าระบบไหลเวียนของเลือดไก่มีปัญหา

  การแก้ปัญหาจะต้องให้ไก่ตัวนั้นได้พักก่อนจนกว่าสีของแข้งจะกลับมาเป็นสีปกติ  แต่ถ้ายังเป็นๆหาย หรือไม่หายจะต้องรักษาไก่ตัวนั้นโดยนำไปปล่อยในที่กว้างรอจนเขาหายค่อยนำกลับมาเลี้ยงใหม่  ส่วนความเป็นมันของเกร็ดแข้งนั้นจะมีความแตกต่างกันไปคือ  ไก่ที่มีแข้งมันจะเรียกว่าไก่แข้งเปียก  แต่ถ้าเกร็ดแห้งไม่เป็นมันจะเรียกว่าไก่แข้งแห้ง

   ซึ่งถ้าหากเรารู้จักสังเกตไก่ที่เราเลี้ยงไว้ก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าไก่ของเรานั้นมีสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่า  หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รีบแก้ไขรักษาได้ทันเวลา  ถ้าหากแข้งของเขาไม่มีความสมบูรณ์การลงชนในสนามก็จะมีอุปสรรคกับความไม่พร้อมของร่างกายของเขาด้วย