ไก่จากคอกเดียวกัน แต่เลี้ยงมาต่างกันโตมาจะเหมือนกันหรือไม่

    การเลี้ยงไก่ของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป  บางคนบอกว่าขอแค่ให้สายเลือดดี  เหล่ากอดี  โตมาก็จะเก่งหมด ดีหมด  ใช้ได้หมด  แต่ความจริงแล้วการที่มีสายเลือดดีเหล่ากอดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง  แต่ที่สำคัญตามมาก็คือวิธีการเลี้ยงของแต่ละคน  

    สมมติว่ามีคนสองคนซื้อไก่มาจากฟาร์มดังที่เดียวกัน  คอกเดียวกัน  คู่หนึ่งอาจจะราคาค่อนข้างสูงเป็นสายเลือดดัง   คนที่หนึ่งซื้อมาแล้วเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ  อาหารช่วงแรกก็ให้ตามเกณฑ์อายุเป็นอาหารไก่เล็กผสมกับอาหารไก่รุ่นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มข้าวสารเข้าไป  และเสริมด้วยผักหรือหญ้า  และพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มปล่อยเข้าฝูงในสนามหญ้า 

    ในเล้าใหญ่คอกรวมเขาก็จะอยู่ตามธรรมชาติ  อาหารก็มีการปรับเปลี่ยนลดปริมาณอาหารเม็ดลง  เพื่มปริมาณข้าวเปลือกมากขึ้นตามอายุ  เขาก็จะได้เขี่ยดินกินหญ้ากินน้ำค้างตอนเช้า  ตกค่ำมาก็ได้นอนคอนตามธรรมชาติโดนอากาศที่เปลี่ยนตามธรรมชาติโดนยุงกัดเขาก็จะมีภูมิต้านทาน  มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ 

   เขาก็จะโตขึ้นมาแข็งแรงแข็งแกร่ง  กล้ามเนื้อก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดที่มีคุณภาพไม่ใช่กล้ามเนื้อที่มีโปรตีนสูง  หรือไขมันในตัวสูงเกินไปทำให้เกิดอกแข็ง  ส่วนคนที่สองนำไก่มาเลี้ยงในที่แคบๆหรือเลี้ยงครอบสุ่มตั้งแต่เล็กจนโต 

   อาหารก็ให้อาหารเม็ดเป็นส่วนมากหรืออาจจะเป็นอาหารหมูทำให้ไก่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่เป็นการอ้วนจากหัวอาหาร  โปรตีนสูงไขมันสูงทำให้อกเขาแดงแต่เนื้อย้วยเหมือนไก่พันธุ์เนื้อ  การเลี้ยงแบบนี้ถ้านำไปชั่งกิโลขายหรือเอาไปทำอหารจะดีมาก  เพราะเนื้อจะเยอะโปรตีนเยอะไขมันแทรก 

   แต่มันจะมีผลเสียเมื่อนำมาใช้งานในสนามส่วนมากจะใช้แทบไม่ได้เลย  ฉะนั้นการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติปล่อยให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาติ  ไม่ได้โตโดยการให้อาหารอย่างเดียวและเลี้ยงในพื้นที่จำกัดจะดีกว่า  ถึงแม้ว่าไก่นั้นจะเป็นเหล่ากอเดียวกัน  เป็นลูกในคอกเดียวกันก็ตามแต่ถ้าเลี้ยงมาแบบผิดวิธีผลลัพธ์ที่ได้ย่อมแตกต่างกัน  

    ดังนั้นพี่น้องทุกท่านที่อยากจะเลี้ยงเพาะพัฒนาไก่ชนกัน  ซื้อลูกเพาะสายพันธุ์ดังๆมาต้องเลี้ยงกันให้ถูกวิธี  ถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกวิธีแน่นอนว่าผลเสียมันมีตามมาอย่างแน่นอน  ในการครอบสุ่มก็ควรที่จะเริ่มครอบเขาตอนหกเดือนขึ้นไป  ถ้าใครมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่ที่จำกัดก็พยายามลดเรื่องของอาหาร  ให้ข้าวเปลือกเป็นอาหารส่วนมาก  และสิ่งที่สำคัญคือหญ้าถ้าเราไม่มีพื้นที่หญ้าให้เขาเดินก็ให้สับหญ้าให้เขากิน  เป็นการเสริมวิตามินให้กับเขาช่วยให้ระบบขับถ่ายของเขาดีขึ้นด้วย