แม่ไก่เริ่มแก่เริ่มจ่ายลูกไม่ดีเหมือนเดิม เป็นเพราะอะไร

   ปัญหาหนึ่งของการเพาะพัฒนาไก่ชนของคนเลี้ยงไก่ชนทั้งหลายคือ  แม่ไก่ที่เริ่มมีอายุเยอะแล้วก็เริ่มจ่ายลูกดีไม่เหมือนเดิม  ลูกไก่มักจะมีปัญหาสุขภาพ  มีจิตใจที่ไม่ค่อยดี  สู้ช้า  ทั้งที่ก่อนหน้านี้จ่ายลูกออกมาดีมาก  จ่ายลูกมีจิตใจดีมาตลอด  เรื่องของอายุของแม่ไก่มีผลจริงไหม  และพ่อไก่มีส่วนด้วยที่ทำให้ลูกไก่ออกมามีปัญหาด้วยหรือเปล่า  เรามาหาเหตุผลกัน

   หากมองด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็จะมีความคล้ายๆกัน  คือถ้าเมื่อแม่มีอายุที่มากขึ้นลูกที่ออกมานั้นก็จะมีความเสี่ยงต่างๆตามมา ทั้งทางด้านร่างกาย  ทั้งทางด้านสมอง  และด้านจิตใจด้วย  ซึ่งจะต่างจากแม่ที่ยังสาวหรือยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อยู่  ลูกที่ออกมาก็จะมีความแข็งแรงทางร่างกาย  มีความสมบูรณ์ทางสมอง  มีความจำที่ดี

    แต่ในการถ่ายทอดพันธุกรรมด้านร่างกายของไก่นั้นจะไม่ค่อยมีปัญหา  จะมีปัญหาทางด้านสมองกันมากกว่า  จึงเป็นปัญหาที่หลายๆคนสงสัยกันว่าทำไมไก่ที่จ่ายลูกตั้งแต่คอกแรกไปจนถึงประมาณคอกที่ห้านั้นจ่ายลูกได้ดีมาก 

   แต่พออายุสามปีขึ้นไปทำไมเขาจ่ายลูกไม่เหมือนเดิม  ทั้งที่ก็เป็นพ่อเดียวที่นำมาผสม  ซึ่งความแก่ของแม่ไก่นั้นมีผลกับความเก่งของลูกไก่อย่างแน่นอน  ยิ่งแม่พันธุ์มีอายุเยอะลูกที่ออกมาก็จะยิ่งลดประสิทธิภาพความเก่งลง  หรืออาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่จะอ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย  หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทและสมอง 

    ทำให้ไก่อาจจะมีความรู้สึกช้า  หรือเรื่องของจิตใจไม่ค่อยสู้เหมือนคอกแรกๆ  สาเหตุเหล่านี้ก็เป็นผลทำให้ลูกไก่ที่เพาะออกมานั้นมีคุณภาพที่แย่ลง  หากมีโรคอะไรเข้ามาก็จะป่วยก่อนตัวอื่น  จิตใจไม่ค่อยสู้หรือสู้ช้า  

   ส่วนพ่อพันธุ์ที่มีอายุสูงนั้นก็คล้ายๆกันกับแม่ไก่อายุเยอะ  แต่อัตราการให้ลูกที่ผิดปกตินั้นจะน้อยกว่าแม่ไก่แก่  ในไก่นั้นพ่อพันธุ์แก่ก็ยังสามารถนำมาผสมได้อยู่  แต่เราอาจจะเปลี่ยนมาผสมกับไก่แม่พันธุ์สาวที่เป็นสายเดียวกันแทนก็ได้  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆกับลูกไก่ 

   แต่ว่าถ้านำแม่พันธุ์แก่ไปผสมกับพ่อพันธุ์หนุ่มแบบนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้  แต่ถ้าพ่อไก่ที่แก่เกินไปก็ไม่ควรที่จะเสี่ยง  เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการพัฒนา  เพราะกว่ารู้ว่าไก่ตัวหนึ่งจะเก่งหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาร่วมปีกันเลย