แต่งเดือยไก่แบบไหนจากผิดรูปให้กลับมาใช้งานได้

   เดือยไก่ชนนั้นมีอยู่หลายลักษณะส่วนมากแล้วเดือยไก่นั้นจะตรง  แล้วถ้าหากว่าเดือยไก่ของเรานั้นมีรูปร่างที่ผิดรูป  ผิดทรง  การใช้งานมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องทำการตัดแต่ง  แล้วเราจะตัดแต่งอย่างไรให้เดือยไก่ของเรานั้นสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม  เรามาเรียนรู้กัน

   เดือยไก่ชนที่ยาวและโค้งงอส่วนมากจะเป็นกับไก่ถ่ายไม่เจอในไก่หนุ่ม  บางคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรก็ตัดให้มันสั้นเพื่อว่ามันจะงอกออกมาใหม่และตรง  แต่ที่จริงแล้วถ้าองศามันไปยังไงตัดทิ้งแล้วงอกมาใหม่ก็จะยังคงงอเหมือนเดิม   ในการแก้ไขให้เดือยที่งอนั้นนำกลับไปใช้งานได้คือให้ตัดปลายเดือยออก 

   ให้เหลือส่วนเดือยที่ตรงจะสั้นหรือยาวไม่สำคัญ  ถ้าไก่มันตรงมันใช้เดือยอยู่แล้ว  ให้ตัดตรงจุดที่โค้งทำมุม 45 องศา  เป็นปากฉลาม  ในการตัดให้ใช้เลื่อยฉลุหรือเลื่อยตัดเหล็กใบเล็กเพื่อไม่ให้สะเทือนถึงโคนเดือย  โดยเดือยไก่ที่ผิดรูปที่เราต้องแก้ไขตัดแต่งให้กลับมาใช้ได้มีอยู่  4  แบบ  คือ

  1. เดือยไก่ที่มีปลายเดือยโค้งขึ้นด้านบน บางตัวโค้งงอเข้ามาจนติดแข้ง  การตัดปลายเดือยที่โค้งงอขึ้นให้เราตัดเดือยจุดที่โค้ง  และให้ตัดเป็นปากฉลามปลายเฉียง 45 องศาแผลอยู่ด้านบนให้เดือยตรง   และเหลาให้ปลายเดือยแหลม
  2. เดือยไก่ที่มีปลายงองุ้มลงด้านล่าง ก็จะคล้ายกับแบบที่หนึ่ง คือ ให้ตัดตรงจุดที่โค้งรูปปากฉลามเฉียง  45  องศาเหมือนกันให้แผลอยู่ด้านล่างและเหลาปลายให้แหลใช้งานได้
  3. เดือยไก่ที่งอไปด้านหลัง ปลายเดือยงอไปทางนิ้วก้อย  ก็ให้เราตัดปากฉลามเหมือนเดิมตัดตรงส่วนที่โค้งเอาปลายที่งอออกให้เดือยมันตรง  แผลก็จะอยู่ด้านใน  และเหลาปลายบนล่างเราก็จะได้เดือยที่มีลักษณะเหมือนเดิม
  4. เดือยไก่ที่โค้งออกมาด้านหน้า เหมือนเดิมก็ให้เราตัดส่วนปลายออกตัดในจุดที่โค้งให้เหลือส่วนที่ตรง  ทำปากฉลามมุม  45  องศา  แผลก็จะอยู่ด้านหน้า  เหลาปลายให้ใช้งานได้

   สรุปคือไม่ว่าเดือยไก่ชนของเราจะโค้งไปในทิศทางใดก็ให้เราตัดส่วนที่โค้งงอนั้นออก  จุดที่ตัดก็จะเป็นตรงจุดที่โค้งให้เหลือแค่ส่วนที่ตรง  และการตัดก็ให้ตัดทำมุมประมาณ 45 องศา รูปทรงปากฉลาม  ส่วนปากแผลก็แล้วแต่ว่าปลายเดือยนั้นจะโค้งไปทางใด  จากนั้นก็เหลาปลายให้เรียบร้อย  ส่วนตอที่เหลือนั้นจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรให้เหลือประมาณเท่าข้อมือได้ก็ยิ่งดี