เอกลักษณ์เฉพาะ “ป่าก๋อย” เซียนมือใหม่ต้องรู้!!

     วันนี้เรามาดูลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของไก่ชนพม่าสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อยกันว่า  มีลักษณะที่เด่นเฉพาะอย่างไรที่น่าสนใจกันบ้าง  

     ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของไก่พม่าเหล่าป่าก๋อย 

     ลักษณะของสีไก่พม่าป่าก๋อย  มีสีที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มีลักษณะสีเลา  หรือต้องมีเลาขาวแซมตามผลสร้อย ทางขาว  เช่น  สีเหลืองเลาหางขาว  สีเขียวเลาหางขาว  มีขนขาวแซมตามหัว และส่วนต่างๆของร่างกาย  บางตัวมีลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์คือมีตำแหน่งจุดขาวห้าตำแหน่ง  คือ  บริเวณหัว  ปีกทั้งสองข้าง และข้อขาทั้งสองข้าง  

     ลักษณะรูปร่างของไก่พม่าป่าก๋อย  จะมีลักษณะล่ำเตี้ย เป็นไก่รอยเล็กมีน้ำหนักตัวประมาณ 2 กิโลกรัมถึง 2.7 กิโลกรัม  หงอนส่วนใหญ่จะเป็นหงอนหินรูปร่างกลมมน  ผิวหงอนเกลี้ยงเล็กกะทัดรัด เกร็ดข้างส่วนใหญ่จะเป็นเกร็ดแบบสองแถวปัดตลอด เกร็ดแห้งมีลักษณะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย สีขาวหรือขาวอมเหลือง  ถ้าแข้งสีขาวก็จะขาวชัดเจนถึงจะดีมาก  ท้องแข้งเต็มและกลมนูนเกร็ดบัวหลังเรียงเป็นระเบียบ 

    ลักษณะของปากไก่พม่าป่าก๋อย จะมีร่องน้ำชัดเจนทั้งสองข้าง  สีขาวหรือสีขาวอมเหลือง  ซึ่งสีของปากและสีของแข้งของไก่เหล่าป่าก๋อยจะมีสีขาวหรือขาวอมเหลืองเหมือนกัน  

    ลักษณะทางพันธุกรรมที่เด่นชัดประจำสายพันธุ์ของไก่เหล่าป่าก๋อย  คือ ตาจะมีสีขาวอมเหลือง ถ้าไก่ตัวนั้นเป็นไก่สีเหลืองเลาดวงตาจะมีสีขาวอมเขียว  

    ถ้าไก่ตัวนั้นเป็นไก่สีเขียวเลาหางของไก่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นไก่หางขาวก้านตั้งหางแข็ง หางพุ่งตรงปลายหางเดียว  และลักษณะหางสีขาว 

    ถ้าไก่ตัวนั้นสีกลบประดู่ ถ้าเป็นไก่สายพันธุ์จริงๆจะมีลักษณะสำคัญคือ แข้ง สีเขียวอมดำ

แต่ถ้าเป็นแข้งสีอื่นๆถือว่าเป็นพันธุ์ผสม 

    นอกจากสังเกตสีแข้งแล้วเรายังสังเกตสีของตาซึ่งมาตรฐานของดวงตาสายพันธุ์นี้ แบ่งเป็นสามแบบคือ  ตาขาวแบบตาปลา ตาสีดำ  และตาลาย   ส่วนตาสีอื่นถือเป็นพันธุ์ผสม เช่นพวกตาสีแดงตาสีเหลืองอมแดง  ตาสีขาวอมเหลือง เป็นต้น

    สำหรับลักษณะทั่วไปของไก่สายพันธุ์นี้รูปทรงเป็นไก่ที่มีลักษณะหางหก อกตั้ง นิสัยถ้าเป็นไก่เปรี้ยวมากจะชอบนอนที่สูงแสดงว่ามีเชื้อสายพม่าสูงน้ำ  ขนเป็นมันวาว   ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีขนดกและกลุ่มที่มีขนน้อย แต่ที่สำคัญต้องมีขนมันวาวทั้งสองลักษณะ