ทั้งคอกมีเก่งตัวเดียว แล้วตัวเมียคู่เกิดนำมาทำแม่พันธุ์ดีไหม

   ทั้งคอกมีเก่งตัวเดียว  แล้วตัวเมียคู่เกิดนำมาทำแม่พันธุ์ดีไหม

   ในการเพาะพันธุ์ไก่ชนไม่ว่าพ่อพันธุ์จะเป็นสายเงินร้อยหรือสายเงินล้าน  แม่พันธุ์จะมาจาเหล่ากอสายเลือดที่ดีแค่ไหนก็ตาม  ก็ไม่ได้การันตีว่าลูกเพาะที่ออกมานั้นจะมีความเก่งเหมือนกันทุกตัว 

    ในคอกเดียวกันย่อมมีทั้งตัวที่เก่งและไม่เก่ง  ทั้งตัวที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ปะปนกันออกมา  และยังไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าจำนวนตัวที่เก่งจะมีมากหรือน้อย  แล้วถ้าในคอกนั้นมีตัวผู้ที่เก่งเพียงตัวเดียว  แล้วตัวเมียที่เป็นคู่เกิดเราจะนำมาทำเป็นแม่พันธุ์ดีไหม

   สมมติว่าเราเพาะลูกไก่จากพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นไก่สายดังแล้วได้ลูกไก่ในคอกนั้นมา  10  ตัว  เป็นตัวเมีย  6  ตัว  ตัวผู้  4  ตัว  พอเลี้ยงมาจนถึงช่วงอายุที่สามารถคัดได้แล้วคัดออกมามีตัวเก่งเพียง  1  ตัวเท่านั้น  อีก 3  ตัวนั้นใช้ไม่ได้เลย  แล้วสาวๆคู่เกิดอีก 6  ตัวที่เหลือจะสามารถนำไปใช้งานได้ไหม  หรือเขาก็อาจจะเหมือนตัวผู้ที่มีทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้  ซึ่งคำตอบนั้น

    ก็ต้องบอกว่า  เหมือนกันกับตัวผู้ที่มีทั้งใช้ได้และไม่ได้  นั่นก็เพราะว่าจากที่จำนวนตัวผู้ที่เก่งน้อยกว่าตัวไม่เก่ง  แสดงว่าในทั้งคอกนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะไม่เก่งมีเยอะกว่า  ซึ่งถ้าอยากจะได้ตัวเมียมาทำแม่พันธุ์ก็ต้องมีการคัดกันอย่างละเอียดเพื่อให้พลาดน้อยที่สุด 

    วิธีการสังเกตว่าไก่ตัวเมียตัวนี้เก่งหรือไม่ก็ให้ดูว่า  เขามีความคล้ายกับตัวผู้ตัวที่เก่งหรือคัดผ่านที่สุด  ในการดูนั้นก็ให้ดูทุกส่วนในร่างกายเลยที่เดียว  ตั้งแต่  ตา  ดูสีตา  แววตาที่เหมือนกัน  ปาก  มีรูปทรงมีสีที่คล้ายกัน  สีสร้อยสีขนต้องมีสีที่คล้ายที่สุด  สีแข้งเป็นสีที่ไปทางเดียวกัน  ทุกอย่างให้มีความคล้ายให้มากที่สุด 

   ในคอกนั้นเราอาจจะได้ตัวเมียที่คล้ายตัวที่คัดผ่านเพียงตัวหรือสองตัว  ที่เหลือไม่ได้คล้ายเลยก็ไม่ต้องเสียดายคัดทิ้งไปเลย  ถึงแม้จะได้น้อยแต่ได้เน้น  ให้เราเน้นที่คุณภาพจะดีกว่าไม่ต้องเน้นปริมาณ

  การที่เรายอมตัดใจทิ้งตัวที่คัดไม่ผ่าน  ทิ้งตัวที่ใช่งานไม่ได้ไปก็มีข้อดีคือ  เพื่อช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ  อีกทั้งไม่ต้องเสียเวลาดูแลอีกด้วย  จะได้ดูแลเฉพาะตัวที่สามารถสร้างมูลค่ากับเราในอนาคต  ทำเน้นๆเอาคุณภาพสร้างมูลค่ากับสิ่งที่ทำแล้วคุ้มค่าจะดีกว่าไปเสียเวลากับสิ่งเกิดมูลค่าน้อยหรือไม่ได้มูลค่าใดเลย