การเตรียมความพร้อมให้ไก่หนุ่มก่อนนำมาคัดเลี้ยง

   ไก่หนุ่มที่เราจะนำเขาออกมาจากฝูงเพื่อทำการฟิตซ้อมลงสู่สนามนั้น  นอกจากอายุเขาจะเข้าเกณฑ์แล้วยังต้องดูที่ความพร้อมของร่างกายเขาด้วย  เพราะไก่บางตัวถึงแม้อายุเขาจะได้แต่ร่างกายเขายังไม่พร้อม  เมื่อนำมาฝึกเขาก็จะยังไม่สามารถแสดงฝีมือออกมาได้  แต่บางตัวอายุยังไม่เต็มมากแต่ความพร้อมมีเหลือเฟือก็มี

   ในการคัดไก่หนุ่มเพื่อที่จะนำมาปั้นนั้น  เราต้องทำการเช็คเสียก่อนและการเช็คนั้นก็ทำง่ายๆโดยเพียงการเตะเป้าอย่างเดียว  และก็ต้องมีไก่ที่จะมาเป็นคู่เช็คด้วยปิดปากบน  พันแข้ง  พันนวมทั้งสองตัว  หลังจากที่จับไก่หนุ่มมาขังสุ่มได้  3  วัน  

  -วันแรกก็ให้ทำการเช็คเป้าที่  7  นาที  แล้วพักอีก  10  วัน

  -วันที่ 10  ให้นำมาเช็คเป้าอีก  10  นาที  แล้วพักอีก  5  วัน

  -วันที่  15  ให้นำมาเช็คเป้าอีก  15  นาที  แล้วพีกอีก  5  วัน

  -วันที่  20  เช็คเป้าอีก  20  หรือว่าหนึ่งอัน  

   ในการไล่เช็คตามขั้นตอนแบบนี้จะทำให้ไก่ค่อยมีความแข็งแรงขึ้นเรื่อยตามลำดับ  จะทำให้กระดูกเขาไม่เดาะ  และในการคัดแต่ละครั้งนั้นเราควรที่จะใช้คู่ซ้อมที่สไตล์ไม่ซ้ำกัน  นำลงมาสลับให้เขาได้ลองเตะดู  เขาจะได้เรียนรู้การเอาตัวรอดการเข้าหาคู่ต่อสู้ที่หลากหลาย  หลังจากที่ได้ไก่ตัวที่เข้าตาเราแล้วก็เตรียมตัวนำเขาเข้าคอร์สเลี้ยงปั้นลงสู่สนามได้เลย

   ในการคัดไก่หนุ่มเราก็จะเริ่มคัดไก่หนุ่มที่มีอายุตั้งแต่ประมาณ  8  เดือนกว่า  แล้วจะมาจบได้ไก่ตัวเก่งที่เข้าตาของเราที่ประมาณ 9 เดือนกว่า  เพราะฉะนั้นไก่ตัวเก่งของเราจะเริ่มเข้าคอร์สเลี้ยงปั้นออกสู่สนามได้จะเริ่มที่อายุประมาณ 9 เดือนกว่า  ซึ่งเป็นอายุที่พอดีปั้นง่าย  ปีกแซมขึ้นมาเต็มพอดีเลยเลี้ยงได้นาน  

   ในช่วงการคัดซ้อม  20  วันแรกนั้นเราควรที่จะมีไก่คู่ซ้อมสามสไตล์  เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในทุกสไตล์  สไตล์ที่ 1 ก็คือเป็นไก่พม่ายืนถอดถอยธรรมดา  สไตล์ที่ 2 คือเป็นไก่พม่ารำวงวิ่งสั้นสลับยาว  และสไตล์ที่ 3 ก็คือเป็นไก่สายเชิงพวกยืนปล้ำคอ  กดคอดีๆหน่อย  เพื่อที่เราจะได้เห็นว่าไก่ของเราเขาถนัดตีแบบไหน 

   เขาสามารถต่อกลอนกับไก่คู่ต่อสู้สไตล์ไหนได้ดีที่สุด  นี่คือเทคนิคการสังเกตความถนัดของไก่หนุ่มของเราใน 20 วันแรก  หลังจากผ่านไป 20 วันแล้วทำการพัก 5 วันค่อยเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการเข้าคอร์สปั้น 15 วัน  หรือ  21  วัน